بازتاب نفس صبحدمان

 

راستی ۲ روز ديگه valentine ا !خوب راه افتادم نه؟
خب باشه مارو سننه؟ ما که هنوز اندر خم يک کوچه ايم!
+ soorena ; ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۱
comment نظرات ()