بازتاب نفس صبحدمان

چراغهای رابطه خاموشند...

دلم گرفته است...
دلم گرفته است...
*
کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد...
کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد...
*
+ soorena ; ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢
comment نظرات ()