بازتاب نفس صبحدمان

 

يه چيز جالب کشف کردم! قيافه من خيلی آشناست!!!
خيلی از آدمهايی رو که برای اولين بار ميبينم بهم ميگن که قيافه شما خيلی آشناست! بعد هر کس بسته به موقعيتش حدس هايی ميزنه...حتما همکلاسی بوديم...کلاس زبان نميرفتين...شايد دوست خواهرمين...آها شبيه يکی از هنرپيشه هايين!!!...و اکثرا هم به نتيجه ای نميرسن! آخريش ديروز بود که يکی بهم گفت شما شبيه يه هنرپيشه امريکايی هستين بعدشم هر چی فکر کرد اسم هنرپيشه يادش نيومد!
اوایل منم باورم ميشد فکر ميکردم حتما منم طرفو يه جا ديدم هی فکر ميکردم ولی به نتيجه ای نميرسيدم حالا ديگه برام مسجل شده که ايراد از قيافمه که خيلی آشناست!
راستی شما چی ميگين؟ احساس نميکنين قبلا يه جايی منو ديدين؟
+ soorena ; ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()