بازتاب نفس صبحدمان

MARIO GIACOMELLI


"Scanno" , 1957


توضیح عکس+ soorena ; ٦:٤۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()