بازتاب نفس صبحدمان

 

امروز خدا رو شکر حالم بدک نيست...ميخوام کلی کار مفيد انجام بدم...کلی درس نخونده هست و کارای نکرده...
امروز خيلی بيمارستان مفيد بود! همش بحث جاده ابريشم!!! بودو بهجت بعدش صحبت از فرويد شد و بعدش ديگه قاطی پاطی شد تا من بحث به اونجايی که بايد يعنی تفاوت آرتريت التهابی و غير التهابی سوق دادم! اااااااااااااااااااااااااييييييييييييييييييييييينننننننننننننههههههه!
حالا هم پاشم برم ادامشو بخونم که ديييييييييييييييييره!
+ soorena ; ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱
comment نظرات ()