بازتاب نفس صبحدمان

اين هفته...

خب اين هفته خيلی سرم شلوغه...ازين ور کنکور ازون ور امتحانای خودم ...تازه دوست تئاتری عزيزم ۴ تا نمايشنامه داده تا آخر هفته بخونم و بهش بدم ...ده فرمان کيشلوفسکی و يه فيلم از کوبريک هم يکی داده ببينم... هر چی گفتم بابا من این هفته وقت سر خاروندن ندارم هی بجاش از فیلمه تعریف کردو دل منو آب کرد...منم که ضعیف النفس نتونستم مقاومت کنم!
ازون ور يکی زنگ زده بيا بريم کنسرت آريان!!! ای بابا همون يه دفعه که رفتيم برا هفتاد پشتمون بس بود! هدف زيارت جمال مبارک جناب گلزار بود که خدا رو شکر طلبید و ادا شد!
یکی دیگه گفته بیا این هفته بریم تئاتر شهر یه کار از نغمه ثمینی هست که اگه نریم برش میدارن...
امتحان آلمانی رو بگو اونم آخر هفتست...کلاسای انگليسی هم که شروع شده و بايد ازين هفته سه روز برم... کالی کلاس دیگه هم هست که باید برای ثبت نامش اقدام کنم من نميدونم به اين همه کار ميرسم يا نه؟
+ soorena ; ٦:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()