حاضرـآماده ها!

مارسل دوشان از حاضرـآماده ها(ready_mades)حرف ميزند!

معنایش "همه چیز تمام" میشودمثل لباسهای حاضری.من مدتهاست که به این نتیجه رسیده ام و آن اینکه همیشه یک چیز همه چیز تمام در هر تابلویی وجود دارد.شما قلمو ها را نمیسازید رنگها را نمیسازیدبوم را نمیسازیدحالا اگر باز هم دور تر برویم و حتی برسیم به حذف دست آنوقت به حاضرـآماده میرسیم.دیگر چیزی نیست که انجام نگرفته باشد."همه چیز تمام" شده است.کاری که من کردم یک امضا بود.فقط.تا این من باشم که آنها را ساخته است.به همین راحتی.وهمینجا متوقف میشوم فقط همین.و کار تمام است.به نظر کمی مسخره می آید ولی اگر بخواهیم استدلال کنیم بالاخره به همین نتیجه طبیعی خواهیم رسید.

شما با تعریف آندره برتون کاملا موافق بودید اینطور گفته بود:"یک حاضرـآماده یک شئي ساخته شده است و ایجاد شده که به مقام یک شئ هنری برسد آنهم فقط به انتخاب هنرمند." فکر میکنم که فرمول همین باشد.

به انتخاب هنرمند درست است.و همیشه هم انتخاب هنرمند است.حتی اگر یک تابلوی معمولی بکشید باز هم این خودش یک انتخاب است.رنگهایتان را انتخاب میکنید بومتان را انتخاب میکنید موضوعتان را انتخاب میکنید.همه چیز را انتخاب میکنید.هنر وجود ندارد.اساس کار یک انتخاب است.در اینجا هم همان چیز است.انتخاب شئ هست.به جای اینکه آن را بسازیم خودش ساخته شده است.واین بستگی دارد به این که شما چه چیزی را انتخاب کنید.اینجا تقریبا سوال مشکلی پیش میایدکه تشریح کردنش آسان نیست: به جای اینکه چیزی را انتخاب کنیدکه از آن خوشتان می آید یا خوشتان نمی آید چیزی انتخاب میشود که برای هنرمند هیچ جاذبه بصری ندارد.به نوع دیگری باید در برابر این شئ به درجهای از بی تفاوتی برسید.در همینجاست که این میشود یک حاضرـآماده.حالا اگر چیزی باشد که خوشایندتان باشد مثل ریشه درختها در ساحل دریا که جنبه زیبایی شناسانه دارد قشنگ است زیباست آن را در مهمانخانه تان میگذارید.متوجه هستید؟ و این اصلا قصد حاضرـآماده نیست.
نقل از کتاب مارسل دوشان در گفتگو با فیلیپ کولن
.....
در حاضرـآماده های دوشان اشیائی مثل کاسه توالت,پارو و بطری آویز به چشم میخورد که او صرفا روی آنها امضا کرده و به گفته خودش چون اوی هنرمند این اشیا را انتخاب کرده است آنها دیگر اثر هنری محسوب میشوند!

/ 4 نظر / 28 بازدید
عكاسباشي

بله رويکرد پديدار شناسه هنرمند به اشياء روزمره ميتواند به آنها هويتی نوين ببخشد.يا قرار دادن اشياء ماءلوف و آشنای ما در موقعيتهای متفاوت.يعنی دقيقآ همان چيزی که خود دوشان ميگويد: زيبا همچون يک چرخ خياطی بر روی ميز تشريح.

سورنا

دقیقا و اين خيلی برای من جالب بود چون تا حالا اين طوری به اطرافم نگاه نکرده بودم.

عكاسباشي

از سهراب هم داريم که:چشمها را بايد شست جور ديگر بايد ديد...

سورنا

بازم دقيقا!:)) چون گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد...