سوررئاليسم

از پنجشنبه پيش که رفتم فيلم کوکتو رو ديدم و چيز زيادی ازش دستگيرم نشد تصميم اکيد گرفتم که برم و ته و توی سوررئاليسم رو کمپلت درارم!
در همين راستا ديروز بعد از ظهر بعد از کلاس اخلاق پزشکی يه سر رفتم شهر کتاب...دنبال کتاب سرگذشت سوررئاليسم در گفتگو با آندره برتون ميگشتم که طبق معمول فقط به همون بسنده نکردمو ۱۱۰۰۰ تومن کتاب خريدم! البته فقط ۳ تا کتاب ! که يکيش زندگينامه پيکاسو بود...منم که اينروزا گير دادم به اين بابا در نتيجه هر کاری کردم نتونستم بر نفس اماره پيروز بشمو خريدمش...يه کتاب کوچولو هم از مجموعه هنر های تجسمی معاصر گرفتم در مورد دوشان! که چون هيچ گونه اطلاعاتی در موردش نداشتم گرفتمش...
ديشب يه مقدار از سرگذ... رو خوندم و فهميدم که دوشان يکی از دادائيست های معروف بوده ـ دادائيسم قبل از ظهور سوررئاليسم ايجاد شده و يه جور نيهيليسم و پوچگرايی محسوب ميشده در واقع پيروانش ميخواستن همه اصول و قواعد رو بشکنن و به نوعی طغيان کنن ـخلاصه تا اينجای کار هنوز خيلی دستگيرم نشده که قضيه چيه ولی اميدوارم که اين اتفاق هر چه سريعتر رخ بده! آمين!

/ 0 نظر / 7 بازدید