گفتگوی با لیلی گلستان

این پاراگراف سطرهای آغازین گفتگویی است که روزنامه همشهری با لیلی گلستان انجام داده و روز شنبه ۶ اردیبهشت چاپ شده است... اگر مایل به خواندن متن کامل آن هستید به این آدرس مراجعه کنید.....> http://www.pendar.net/page.asp?articleid=1081#up
كاوه ديگر نيست، خواهر سياه پوش است. ليلي گلستان در محله دروس و در خانه اي انبوه از رنگ، تابلو، مجسمه و يك اندوه ماسيده از غم مرگ برادر در را به روي ما باز مي كند. اين مترجم خوش قلم چند دهه گذشته حالا در غم برادر بدجوري غمگين است. . . بگذريم. ليلي گلستان به سال 1323 به دنيا آمده است. او مي گويد: «تا نهم متوسطه را در ايران خواندم اما بعد از اين دوره مرا به پاريس و دبيرستان مخصوص راهبه ها فرستادند، در آنجا خيلي به من سخت گذشت و بعد از دو سال پدر و مادرم قانع شدند مرا به ايران بازگردانند. دو سال ديگر متوسطه را خواندم اما والدين من باز هم من را به غرب فرستادند. اين بار سن بالاتر و تجارب بيشتري داشتم.

/ 0 نظر / 11 بازدید