انتخابات

آخر وقته...تا برسيم به حوزه هوا تاريک شده...و حوزه نسبتا شلوغه... ياد رای گيری دوره اول شوراها می افتم...که تا توی خيابون مردم ايستاده بودن...توی صف های منظم و همه ليست کانديدا ها توی دستاشون بود...بحثی نيست مردم ما مردم احساسی هستن...مث فوتبالشون...دوست داشتن و نفرتشون دو سر طيفه...سياه و سفيد...خوب و بد...باز هم اين مقدار جمعيت خوشحال کننده است...اينکه کی رای مياره مهم نيست فقط اين انفعال , انفعال فلج کننده نباشه هر چه باشه خوش است...

دم در حوزه که ميرسيم سربازی که دم در ايستاده ميگه اينجا نياين شلوغه برين مدرسه روبرويی...يه لحظه باورم ميشه ميخوام راهم رو کج کنم که نيم نگاهی ميندازم توی حوزه ...اونجوری هم نيست...يه دفعه دوزاريم ميافته...تو دلم ميگم حالا ديگه ميخوای مارو فلايت کنی؟:)))) ما خودمون زغاليم برادر من:)))

/ 5 نظر / 23 بازدید
هادی چ

انفعال یا خوش‌باوری؟ مساله اين است يا این نيست؟!

عمو داوود

سلام دوست گرامی.وبلاگ بسيار خوب و زيبايی داريد جا داره بهتون تبريک بگم.اميدوارم هميشه به همين منوال خوب و هدفمند واقع بشه. خوشحال می شم با شما بيشتر آشنا بشم اگر فرصتی داشتيد به عمو سر بزنيد خوشحالم می کنيد.دوست دار هميشگی شماعمو داوود

سورنا

من ميگم انفعال يا واقع بينی! کسی که ميگه خوش باوري بايد بتونه يه آلترناتيو ارائه بده وگرنه... عمو داوود عزيز من يه ذره به اين متن های کليشه ای آلرژی دارم اما در هر حالت ممنون سر ميزنم

پدرام

سلام... چه عجججججججججججب... يادی از فقير فقرا قديم قدما بدبخت بيچاره ها کردی؟!!... خيلی بسی مفتخرجات و از همونا نمودی!!.. بعدشمم..من غلط بکنم و به ۷ نسل پايينتره خودم بخندم که بخوام نازنين نازنينان رو دست بندازم!!...من آخه چيکاره بيدم؟!!!... راستی..چی شد بالاخره؟...فارغ البال شد؟!...يا هنوز تو فکر تغييرات در سيستم معيشتی مريضان نازنينی؟!!!... بینم...بالاخره خوشگلا نميخوان برقصن؟!!

رضا

منم خوشحالم... و خوشحال تر از اين که هميشه دقيقه ۹۰ وجود داره که ملت به صرافت بيفتن. ممکنه هر اتفاقی تو زمينه نتايج بيفته ولی همين صرف شرکت ميتونه اميدوار کننده باشه خيلی. اون سربازه هم يحتمل تو نگهبانی بيمارستانی جايی پاس ميداده !:)‌از بر و بچه های سيرکولر بوده!:)))