/ 3 نظر / 9 بازدید
محسن (همون باغبونه)

سلام سورنای مهربان. يعنی که تو جنگلی، صحرايي و کهکشان و من درختم، علفم و ستاره کوچک! چقدر بيان اين احساسات زيبا بيان شده در اين کلام. تازه آخرشم گفته که من ريشه هاي تو را يافته ام. (اين تيکه باغبونی بود!). باغچه کوچکم رو که با کلامت معطر ميکنی خوشحال ميشم.

soheil

۱-هميشه منتظر درک شدنيم.....بدون اينکه قدمی در جهت درک ديگران برداشته باشيم...... ۲-عشق را با احساس جواب دهيم...واقعيات را با منطق