اينم يروز مسخره ديگه! نميدونم چرا انقدر حالم گرفتس؟ بايد يه برنامه فرهنگی برا خودم جور کنم تا خلقم وا شه...نمايشگاه عکسي فيلمي...
يا يه موضوع انتخاب کنم برای عکاسی و يکی دو حلقه عکسای دوروست حسابی بگيرم...
اما کلا نميدونم چه مرگمه که با همه اين حرفا حوصله ندارم2.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید