ماجرای غش کردن خانم دکتر !

امروز صبح تو بيمارستان faint کردم! ما يه مسوول حضور غياب داريم که حتی رزيدنت هام ازش حساب ميبرن. زمان حضور زدن تا ۸ صبحه و اگه يک دقيقه هم از ۸ بگذره ديگه بايد کلی ناز بکشيو اين و اونو ببينی تا برات حضور بزنه! از قضا من امروز خواب موندم ..تازه ساعت ۷و نیم از خواب بيدار شدم و به سرعت نور حاضر شدم و راه افتادم ...۷و ۵۵ دقيقه بود که به در بيمارستان رسيدم ولی دفتر حضور و غياب طبقه سومه و چون آسانسور ها مال عهد وزوز شاهن و کلی طول ميکشه تا ۳ طبقه رو طی کنن بدو بدو از راه پله رفتم بالا...وقتی به طبقه ۳رسيدم ديدم نفسم بالا نمياد در اتاق مورد نظر نيمه بسته بود درو باز کردمو يه صندلی پيدا کردم و نشستم...مسوول حضور غياب که اومدو حال نزار منو ديد گفت اصلا ناراحت نباش حضورتو ميزنم...ولی من نميتونستم درست نفس بکشم گفتم يه جا پيدا کنيد من دراز بکشم...ميدونستم دردم چيه...همون وازو واگال هميشگی...سرگيجه ,افت فشار ,حالت تهوع ,رنگ پريدگی و عرق سرد...اما تو اين بخش به اين بزرگی يه تخت پیدا نمیشد که من روش بخوابم لا جرم رفتم تو استيشن پرستاری رويه صندلی نشستم و بعد همه stager ها و انترنا ريختن رو سرم...يه رزيدنت هم اومد بالا سرم گفت فشارشو بگيرين...من که ديدم اينا تا بخوان منو manage کنن من از حال رفتم يه صندلی ديگه پيدا کردمو دراز کشيدم...کم کم حالم بهتر شد و بالاخره يه تخت پيدا شد که برمو روش دراز بکشم و بعد یه ربع کاملا سر حال اومدم... ظاهرا باید یه فکر اساسی به حال این ciculation ام بکنم خیلی لا جون شدم...اما آبرومو بگو که پيش همه رفت! ديگه جرات نميکنم تا يه مدت تو بخش آفتابی بشم26.gif
اما خب شاید تنها حسنی که این غش کردن ما داشت اين بود که ديگه مسوول حضور غياب حتی اگه نرم بيمارستان برای اينکه از خجالت امروز در بياد حاضريمو ميزنه04.gif
البته اميدوارم!

/ 2 نظر / 44 بازدید
سورنا

اين در جواب غش کردن من بود يا در جواب چرا نمايشگاه ميذاريم؟:-B :)