نمايشگاه عکس جناب عکاسباشي!

این مطلب رو از وبلاگ آقای طهماسب پور کش رفتم 04.gif.پس بشتابید!


نمايشگاه عکس

آرمان استپانیان/سمیرا داورفرا/محمدرضا طهماسب پور/اسماعیل عباسی/سارا کربلایی/اسعد نقشبندی/آتیه نوری

اعضای انجمن عکاسی ایرانشهر

با احترام از شما دعوت می کنند درمراسم گشایش و بازدید از نمایشگاه گروهی عکس با عنوان:

پشت سر

در گالری هفت ثمر شرکت فرمایید

گشایش: جمعه 19 اردیبهشت 1382/ ساعت 16 تا 20

بازدید: تا پایان روز چهارشنبه 24 اردیبهشت 1382/ ساعت 16 تا 20

گالری هفت ثمر. تهران. خیابان مطهری. خیابان کوه نور. کوچه پنجم. شماره 25

تلفن 8731403

/ 2 نظر / 8 بازدید
عكاسباشي

ديدن نمايشگاه دو تا حسن داره : اگر نمايشگاه خوبی بود که فبها استفاده کردهايم. اگر هم نمايشگاه بدی بود که عبرت ميگيريم و به خودمان اميدوار ميشيم! نه؟